top of page

פוליסת ביטולים - אתר "החולצות של נהוראי"

1. הקדמה
1.1. זוהי פוליסת הביטולים של אתר "החולצות של נהוראי" (להלן: "האתר").

2. ביטול הזמנה
2.1. ביטולים של הזמנות מהאתר מותרים רק תוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.

2.2. הנהלת האתר תורשה לבטל כל הזמנה ללא הודעה מוקדמת, הלקוח יקבל את הזיכוי תוך עד 7 ימי עסקים.

3. הזמנות אישיות וחולצות שנארזו
3.1. האתר מקבל הזמנות אישיות ויוצר חולצות לפי דרישת הלקוח. לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנות של חולצות שכבר נארזו למשלוח.

4. יצירת קשר לביטול הזמנה
4.1. במידה והלקוח מעוניין לבטל הזמנה תוך 24 שעות מרגע ביצועה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר באחת מהדרכים הבאות:
   a. אינסטגרם: nehoraysjerseys
   b. וואטסאפ: 0555042133

על פי פוליסת ביטולים זו, השימוש באתר "החולצות של נהוראי" מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי הביטול המפורטים במסמך זה.

פוליסת החזרות - אתר "החולצות של נהוראי"

1. הקדמה
1.1. זוהי פוליסת החזרות של אתר "החולצות של נהוראי" (להלן: "האתר").

2. תנאים להחזרות
2.1. הלקוחות יכולים לבקש החזרה של מוצר רק במקרים הבאים:
2.1.1. אם הלקוח קיבל חבילה שונה משהזמין. במקרה זה, יש ליצור קשר עם האתר תוך שבוע מקבלת המוצר ולספק אישור על השגיאה.
2.2. הלקוח מתחייב לקרוא את הוראות הכביסה וטבלת המידות לפני הרכישה. אין אפשרות לבקש החזרה בגין נזק שנגרם למוצר עקב כביסה שגויה או מידה שגויה.

3. תהליך ההחזרה
3.1. אם הלקוח עומד בתנאים להחזרה כפי שמפורטים לעיל, עליו ליצור קשר עם האתר באמצעות אחת מדרכי הקשר המפורטות בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות.
3.2. על הלקוח לשלוח את המוצר המיועד להחזרה לכתובת אשר יקבל משירות הלקוחות.
3.3. על המוצר המיועד להחזרה להישלח במצבו המקורי, ללא נזקים או סימני שימוש.
3.4. אחרי בדיקת המוצר ואישור ההחזרה, יוחזר ללקוח התשלום בהתאם לאמצעי התשלום שבו בוצעה הרכישה. ייתכן שהחזר הכספי יאוחר בהתאם לתקנון של חברת הכרטיסים או חברת התשלום הרלוונטית.

4. שינויים בפוליסת החזרות
4.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את פוליסת החזרות זו מעת לעת, ומשתמשי האתר יהיו מחוייבים לפוליסת החזרות המעודכנת בהתאם. על המשתמשים לבדוק את פוליסת החזרות מדי פעם כדי להימנע מבלבולים ולהתעדכן בשינויים.

לפי פוליסת החזרות זו, רכישה באתר "החולצות של נהוראי" מהווה הסכמה מצד המשתמש לכללי ההחזרות המפורטים במסמך זה.

bottom of page