top of page

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות - אתר "החולצות של נהוראי"

1. הקדמה
1.1. זוהי מדיניות הפרטיות של אתר "החולצות של נהוראי" (להלן: "האתר").
1.2. השימוש באתר ובשירותים הניתנים באמצעותו מצביע על הסכמה מצד המשתמש למדיניות פרטיות זו.

2. איסוף מידע
2.1. במהלך השימוש באתר עשוי להתבצע איסוף מידע אודות המשתמשים, כולל פרטים אישיים ופרטי קשר.
2.2. ניתן לאסוף מידע זה באמצעות טכנולוגיות שונות, כולל קבצי Cookie.

3. שימוש במידע
3.1. המידע שנאסף על ידי האתר ישמש לצורכים הבאים:
3.1.1. שיפור והתאמת האתר והשירותים לצרכי המשתמשים.
3.1.2. שליחת עדכונים, הצעות ומידע על מוצרים ושירותים.

4. שיתוף מידע
4.1. האתר אינו מעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ללא הסכמה מפורשת של המשתמש, אלא אם כן מורשה על פי חוק.

5. אבטחת מידע
5.1. האתר מבצע צעדים מקובלים להבטחת המידע האישי של המשתמשים, אך אין ביכולתו להבטיח שלמידע אין חשיפה או גישה בלתי מורשית.

6. שינויים במדיניות פרטיות
6.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות זו מעת לעת, ומשתמשי האתר יהיו מחוייבים למדיניות הפרטיות המעודכנת בהתאם. על המשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות מדי פעם כדי להימנע מבלבולים ולהתעדכן בשינויים.

7. יצירת קשר
7.1. אם יש לך שאלות, תיאורים או הערות בנושא מדיניות הפרטיות של האתר, ניתן ליצור קשר באחד מהדרכים הבאות:
7.1.1. אינסטגרם: nehoraysjerseys
7.1.2. ווצאפ: 0555042133

על פי מדיניות פרטיות זו, השימוש באתר "החולצות של נהוראי" מהווה הסכמה מצד המשתמש לאיסוף, שימוש ושיתוף המידע האישי שלו כפי שמפורט במסמך זה.

bottom of page