top of page

תנאי שימוש - אתר "החולצות של נהוראי"

1. הקדמה
1.1. אלו הם תנאי השימוש של אתר "החולצות של נהוראי" (להלן: "האתר").
1.2. השימוש באתר ובשירותים הניתנים באמצעותו מצביע על הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו.

2. זכויות יוצרים ורישיונות
2.1. כל התכנים באתר, כולל תמונות, טקסטים, עיצובים וכל יצירה מופיעה באתר, הם בבעלות האתר או של מי שמחזיק בו רישיון מתאים.
2.2. ייתכן שחלק מהתכנים באתר יהיו בבעלות של גורמים שלישיים, ושימוש בהם יהיה מוגבל בהתאם לרישיונות המתאימים.

3. איסור על שימוש לרעה
3.1. על המשתמשים לא לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, פוגעניות או מזיקות, כולל גישה למידע של משתמשים אחרים, העתקה, שינוי או פרסום של תכנים ללא רשות.

4. גילוי נאות
4.1. המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי, והאתר אינו נושא באחריות לתוצאות הנכונות של המידע או לשימוש בו.

5. שינויים בתנאי השימוש
5.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש זה מעת לעת לעת, ומשתמשי האתר יהיו מחוייבים לתנאים המעודכנים בהתאם. על המשתמשים לבדוק את תנאי השימוש מדי פעם כדי להימנע מבלבולים ולהתעדכן בשינויים.

6. הגבלת אחריות
6.1. האתר ובעליו אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הוצאה או תקלה הנובעים מהשימוש באתר או מהמידע המופיע בו, ואין לראות בשימוש באתר כאחריות של האתר או בעליו.

7. קישורים לאתרים אחרים
7.1. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותו. האתר ובעליו אינם אחראים לתכנים של אתרים אלו, ולא ניתן לראות בקישורים אלו כאישור או תמיכה של האתר ובעליו בתכנים המופיעים באתרים המקושרים.

8. מדיניות פרטיות
8.1. השימוש באתר ובשירותים הניתנים באמצעותו מצביע על הסכמה מצד המשתמש למדיניות הפרטיות של האתר. לפרטים נוספים, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של האתר.

כאמור לעיל, השימוש באתר "החולצות של נהוראי" מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי שימוש אלו.

bottom of page